Elindult a Körforgásos Klub

A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány április 28-án létrehozta támogatói fórumát Körforgásos Klub néven, melynek elsődleges célja, hogy platformot nyújtson azon vállalkozásoknak, cégeknek, oktatási-kutatási intézményeknek és önkormányzatoknak, melyek termékeikben, szolgáltatásaikban, illetve működésükben a körforgásos gazdaság elveit alkalmazzák a gyakorlatban, vagy ezt fokozottan kívánják a jövőben érvényesíteni. A körforgásos gazdaság egy olyan gazdasági, társadalmi és üzleti modell, mely a természeti erőforrások és a másodlagos nyersanyagok gazdasági hasznosítását olyan módon kívánja megvalósítani, hogy azok fenntartható módon, a környezetre és az emberi egészségre tekintettel menjenek végbe, a természet állandóan megújuló anyagfolyamatait mintául véve. A vállalatok ennek szellemében a termékeiket, szolgáltatásaikat a tartósságot, javíthatóságot, átalakíthatóságot és újrahasznosíthatóságot szem előtt tartva tervezik, gyártják, az anyagokat állandó technikai vagy biológiai körfolyamatokban tartják, ezáltal a hulladékot gyakorlatilag teljesen kiiktatják a gazdaságból, hiszen minden anyag valamilyen formában újrahasznosul. A körforgásos gazdaság elvei szerinti működést az Európai Unió is kiemelt célként tűzte ki, és ez várhatóan az elkövetkező egy-két éven belül jogszabályi formában is érinteni fogja minden hazai vállalat, önkormányzat, illetve magánszemély életét is.

„A Körforgásos Klub létrehozásával az a szándékunk, hogy a támogatóink számára szakmai fórumot teremtsünk, ahol jobban megismerkedhetnek a körforgásos gazdaság elméletével, hazai és külföldi gyakorlati példáival, megosszák egymással tapasztalataikat és üzleti, szakmai együttműködést alakítsanak ki egymással.” – mondta el Kriza Máté, a Körforgásos Gazdaságért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A klub nyitott, ahhoz bármelyik gazdasági ágazatban működő cég, illetve szakmai szervezet, önkormányzat csatlakozhat, melyet érdekel a körforgásos gazdaság, és szeretne ehhez információkat kapni, kapcsolatokat kialakítani és más tagokkal üzleti, szakmai együttműködést létesíteni.  A Körforgásos Klubba jelentkezni a www.circularfoundation.org weblapról letölthető felvételi kérelem kitöltésével és elküldésével lehet.

 

A Körforgásos Klub alapító tagjai:

Europa Design Magyarország Zrt.

Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.                                                            

Lexmark Magyarország Kft.

Medence Csoport Kft.

Old Blue

ReCopy Nyomtatástechnikai Kft.

UTB Envirotec Zrt.