Célok és tevékenységek

A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány (KGA) 2013-ban jött létre magánkezdeményezésre, állami vagy vállalati szándéktól, támogatástól függetlenül. A KGA célja, hogy olyan platformot és tudásközpontot alakítson ki, ahol az üzleti, szakmai-tudományos, kormányzati/önkormányzati és a civil szférák közösen működjenek együtt a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó hazai és nemzetközi ismeretek, tapasztalatok és gyakorlatok összegyűjtésében, megismerésében, megosztásában és elterjesztésében.

A KGA a körforgásos gazdaság hazai elterjedése érdekében az alábbi tevékenységéket kívánja megvalósítani:

• ismeretterjesztés
• tudásmegosztás, vállalati legjobb gyakorlatok bemutatása
• üzleti platform és network
• ipari együttműködések (klaszterek) ösztönzése
• innováció támogatása
• régi, hagyományos módszerek megismertetése és alkalmazása
• nemzetközi kapcsolatrendszer és információáramlás biztosítása
• projektek generálása vagy projektekhez csatlakozás
• vállalkozás
• oktatás, képzés
• fogyasztói tudatosság és ismeretek erősítése